دکوراسیون
برند سازی

تمامی شرکت ها و مجموعه ها جهت مطرح شدن خود علاوه بر ارائه خدمات و کالاهای

لوکس، باید خود را به عنوان یک برند معرفی نمایند .

برند سازی مجموعه ها یکی از مسائل مهم صنعت تبلیغات می باشد .

مجموعه لوکس با بهره گیری از امکانات و علم روز با طراحی و ایده های مدرن توانایی

انجام برند سازی مجموعه های لوکس را دارا می باشد .

♦ برخی از ایده ها و طرح های این مجموعه در بخش گالری موجود می باشد .