دکوراسیون
کارت ویزیت

کارت ویزیت بیانگر شخصیت یک فرد حقیقی یا حقوقی می باشد .

با توجه به فرم و ابعاد کوچکتری که نسبت به بروشور و تراکت دارد از اهمیت ویژه ای

برخوردار است و می تواند تاثیر مثبتی بر روی مخاطبان شما قرار دهد .

شما می توانید محصولات و خدمات خود را با طراحی و چاپ یک کارت ویزیت لوکس

به تمامی مخاطبان لوکس خود معرفی و حتی بفروش برسانید .

مجموعه لوکس سایت جهت تهیه یک پکیج لوکس در کنار شما خواهد بود .

♦ برخی از طرح ها و ایده های این مجموعه در بخش گالری قابل مشاهده می باشد .