دکوراسیون
تبلیغات محیطی

امروزه یکی از جذاب ترین روش ها در صنعت تبلیغات، رسانه های محیطی می باشند .

اسـتـفاده از بیـلبورد هـا، مـاکـت هـای حـجمی بزرگ، لمپست ها، اسـتـند ها و قـرار دادن

کانترهای مختلف در محیط های شهری تصویر بسزایی از محصولات و خدمات شما در

ذهن بینندگان خواهد گذاشت .

این مجموعه علاوه بر طراحی گرافیک لوکس و بهره گیری از ایده های جدید، می تـواند

رسانه های مختلفی را در این زمینه در اختیار شما قرار دهد .

♦ برخی از خدمات قابل ارائه :

• طراحی، ساخت و اجاره ماکت های حجمی بزرگ

• قرار دادن استند و کانتر در کلیه محیط های باز و بسته 

• اجاره بیلبورد های محیطی شهر تهران